Share |

ThetaHealing tekniikka

Valvetilassa olemme BETA-tasolla ja aivomme värähtelevät ( 14-28 c/s) ALFA-tasolla aivojemme värähtely on (7-14 c/s) Tässä tilassa tapahtuu kuvittelu, meditointi. Reiki-hoitajan aivot värähtelevät korkealla ALFA-taajuudella, kun hän välittää reiki-hoitoa.  Alfa- taajuuden tiedetään helpottavan kiputiloja.

ThetaHealerin(R) aivot värähtelevät THETA-taajuudella ( 4-7c/s).

Normaalissa valvetilassa aivot enimmäkseen värähtelevät Beta- taajuudella. Sulkiessamme silmämme ja olemme unen ja valveen rajamailla, aivojemme värähtely hidastuu Alfa-taajuudelle. Theta-taajuus on sitäkin syvempi rentoutumisen tila, jossa saa yhteyden intuitiiviseen tietoon, jota ThetaHealer(R) käyttää saadakseen aikaan tarvittavia muutoksia hoidettavan elämässä ottamalla yhteyden korkeimpaan tietoisuuteen ja muuttamalla tarvittavat uskomukset, tunteet ja kokemukset.

 Hoidossa voi muuttaa epäsuotuisia toimintamalleja, jotka johtuvat kokemusten aiheuttamista tai jopa geenien tai sielun tasolla olevista uskomuksista, syvällä alitajunnassa ( = sydämessä) olevista uskomuksista. Hoidossa voi tunnistaa ja paljastaa sellaisia perususkomuksia, jotka vaikuttavat laajoihin kokemuksiin elämässämme.  Perinteisin keskustelujen  ja asiakkaan haastattelujen kautta näiden tietojen saavuttamiseen saattaa mennä paljon kauemmin aikaa. ThetaHealing(R) tarjoaa välittömän yhteyden tuohon tietoon.