Share |

Tietosuojaseloste

Henkilön loukkaamattomuus on minulle hyvin tärkeää ja suhtaudun yksityisyytesi suojaamiseen vakavasti.

Minä, Rita Forsberg-Kimura, olen tämän Thetahealing - rita.fi sivujen rekisterin pääkäyttäjä ja Fonecta käsittelee kyseisiä henkilötietoja minun puolestani.

Yhteydenotto lomakkeella kerätään sähköpostiosoitteesi, jotta voin vastata sinulle kysymyksiin, jotka mahdollisesti lähetät minulle. Kysyn myös nimeäsi ja puhelinnumeroasi. Sinä annat vapaaehtoisesti nuo tarvittavat tiedot minulle jos valitset niin. Minä en luovuta tietojasi kenellekkään ulkopuoliselle, vaan ne pysyvät vain minun tiedossani.

Henkilötietosi ovat turvassa ja suojattuja. Minä en jaa, myy niitä tai edes markkinoi sinulle mitään. Käytän yhteytietojasi vain, jotta voin vastata minulle lähettämääsi yhteydenottoon.

Sinulla on oikeus kysellä mitä tietoja olen tallentanut.

Sivuja lukeakseen ei tarvitse rekisteröityä. Se on täysin vapaaehtoista.

Rekisteröityneen asiakkaan oikeudet:

1 ) Tietolaki 
Rekisteröidylle henkilölle on ilmoitettava ennen hänen henkilötietojensa kirjaamista ja tallentamista. Hänen tulee antaa kirjallinen suostumus tietojensa tallentamiseen. 

2) Oikeus päästä tietoihin 
Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietoa siitä, mitä hänen henkilötietojaan käsitellään, sekä lisätietoa mm. tietojen tallennuksen tarkoituksesta, alkuperästä ja vastaanottajasta, tallennuksen kestosta sekä oikeusperusteista. 

3) Oikeus tietojen oikaisemiseen 
Rekisteröity henkilö voi pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista tai täydellistämistä. 

4) Oikeus peruuttamiseen ("oikeus tulla unohdetuksi ") 
Rekisteröity henkilö voi pyytää tietojensa välitöntä poistamista, jos esim. niiden alkuperäisen käsittelyn syytä ei ole enää olemassa, luovutettu suostumus peruutetaan, tietojen käsittelyyn esitetään vastalause tai jos tietoja on käsitelty laittomasti. 
Huomioi EU: n GDPR-luettelossa esitellyt poikkeukset. 

5) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen 
Rekisteröity henkilö voi vaatia tietojensa kaytön rajoittamista, jos tiedot ovat puutteelliset, niitä on käytetty väärin, tai suostumusta tietojen käyttöön on vastustettu. 

6) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen 
Asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot rekisterinpitäjältä toiselle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle tiedot on toimitettu. Tiedot on voitava siirtää jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Rekisteröidyllä on oikeus saada henkilötiedot 
siirrettyä suoraan rekisterinpitäjältä toiselle, mikäli se on teknisesti mahdollista 

7) Vastustamisoikeus 
Rekisteröity henkilö voi milloin tahansa vastustaa tietojensa käyttöä eri tarkoituksiin. Rekisterinpitäjä on velvollinen informoimaan rekisteröityä vastustamisoikeudesta viimeistään silloin, kun rekisteröityyn ollaan yhteydessä ensimmäisen kerran. Tieto rekisteröidyn oikeudesta on esitettävä selkeästi ja muusta tiedotuksesta erillään. 

Käytämme myös evästeitä, joista voi lukea lähemmin evästeiden hyväksyntä osiosta.