Share |

Sielun sirpaleet, mitä ne ovat?

Sielun sirpale on osa olemassaolon elämänvoimaa, joka on kadotettu tai menetetty tunteellisessa suhteessa. Sielun sirpaleet ovat monimutkaisempia kuin psyykkiset koukut, joita herkillä ihmisillä on , erityisesti hoitoalalla olevilla.  Sielun sirpale on osa , palanen toisen ihmisen elämän voimaa, jonka olet vastaanottanut tai palanen omaa elämän voimaasi, jonka olet antanut toiselle yksilölle. Nämä vaihdot ovat joko positiivisia tai negatiivisia ja voivat rasittaa psyykeä.

Sielun sirpaleen voi kadottaa, menettää seuraavilla tavoilla:

 + Rakkaan ihmisen, jota olemme rakastaneet hyvin paljon, siirtyessä toiselle tasolle " kuollessa," olemme jakaneet hänen kanssaan hyvin paljon. Sessiossa  voi palauttaa hänelle kuuluvat sielun sirpaleet sinulta ja sinulle voidaan palauttaa hänellä olevat sinulle kuuluvat sirpaleet.

 + Ne voi kadottaa avioliitossa tai kumppanuudessa, johon olemme antaneet paljon itsestämme. Kun sirpaleet palautettaan kummallekin osapuolelle, tuodaan takaisin kaikki DNA- tietoisuuden muutoksetkin molempien parien välillä. 

+ Kun joku on sairas, voimme tietoisesti tai tiedostamattamme antaa jotain itsestämme hänelle aikomuksenamme auttaa häntä paranemaan.

+ Hyväksikäyttö- ja väkivalta-tapauksissa voi myös kadottaa sielunsirpaleita.

Sielun sirpaleet on yksi syy, miksi ajattelemme jotakin henkilöä vielä vuosienkin jälkeen, vaikka tiemme ovat eronneet. Emme osaa päästä terveellä tavalla irti muistoistamme.

Ei ole mitään väärää ajatella toista ihmistä, mutta ymmärrä, että et voi jatkuvasti antaa energiaasi heille tai ottaa itse heiltä energiaa.

Sielun sirpaleita voidaan palauttaa sinulle ja elämässäsi vaikuttaneille ihmisille ThetaHealingin avulla. Tämä helpottaa kaikkien oloa.

Piilossa oleva ohjelma voi olla, että ihminen alitajuisesti tuntee olevansa vielä naimisissa henkilön kanssa, josta on jo eronneet. Tähän on ratkaisu energeettinen avioero, jonka voi tehdä ThetaHealing- sessiossa. Tekemämme sopimukset ja valat ovat voimakkaita ja esim. avioliitto-lupaus on vielä voimassa, vaikka avioero on paperilla tehty. Energettinen yhteys jää kuitenkin voimaan.